Privacybeleid

Data Protection Officer

MAW Brabo vzw en AVIA vzw hebben een data protection officer DPO aangesteld. Daar kan u terecht met vragen of opmerkingen over ons privacybeleid.
MAW Brabo: dpo@mawbrabo.be
AVIA: dpo@royalavia.be

Media

Om het verenigingsleven in beeld te brengen worden er foto’s en film op de website geplaatst. Indien u media verwijderd wenst te hebben gelieve contact op te nemen met de DPO.

Contactformulieren

Gegevens die via de online contactformulieren of gedrukte formulieren onze administratie bereiken worden gebruikt voor:

a) het administratief bureau van MAW Brabo en AVIA voor het opmaken van de facturen voor de lidgelden en lidkaarten en activiteiten aan te kondigen. Deze gegevens worden ook door de Militaire autoriteiten gebruikt voor de toegang op de terreinen van MAW Brabo en AVIA te controleren.

b) de werfmeesters en het administratief bureau. Dit om de stalling van de vaartuigen mogelijk te maken en de facturen voor de berging op te maken.

c) indien u aangeeft lid te zijn van een sectie zal de sectieverantwoordelijke uw gegevens krijgen om de werking van de sectie te kunnen garanderen.

Recht om vergeten te worden

U kan steeds contact opnemen met de DPO om u administratieve gegevens te laten verwijderen.